De club

Clubinfo

Clubkleuren: rood - wit

Stamnummer: 4263


Bestuur

Boven (van links naar rechts):

Stijn Everaert (TVJO) - Kurt Vandermeersch - Wendy Vanhoutte (kantine) - Tine Vanheule (kantine) - Willem Vanonderbergen - Steven Beernaert - Griet Claeys (coördinator bovenbouw)

Onder (van links naar rechts):

Frank Vermeulen, Luc Clarysse, Johan Clarysse, Luc Clarysse (secretaris), Hein Vandoorne

Ontbreken op de foto:
Dirk Callens, José Laflere, Elsie Vandoorne

Missie en visie


Meer dan voetbal...

De jeugdwerking van Olympic Ledegem heeft als doel voetbalspelers op te leiden en dit in de breedste zin van het woord. Zo moeten zij zich als individuen kunnen ontwikkelen in de voetbalsport, en dat in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier.
Olympic Ledegem draagt
ook fairplay hoog in het vaandel. We verwachten van iedere ploeg dezelfde attitude tov spelers, scheidsrechters, medewerkers en supporters.

Meer dan ambitie en talent...

Om de kwaliteit van onze jeugdploegen zo hoog mogelijk te houden, wil Olympic Ledegem uitgroeien tot een club met jeugdwerking die ambitieuze en getalenteerde jeugdspelers voortbrengt. Naast deze ambitieuze doelstelling heeft de vereniging ook een sociaal-maatschappelijke functie op zich genomen, die erin bestaat een actieve recreatie te bezorgen aan de aangesloten leden.


... voor meer vorming en plezier

Alle aangesloten spelers krijgen de kans om trainingen te volgen en wedstrijden te spelen. De jeugdopleiding, die de hoeksteen is van onze vereniging, zal dan ook alle aangesloten spelers volgens hun talenten en mogelijkheden begeleiden en vormen, zodat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven aan de beoefening van de voetbalsport en zich ook als mens positief ontwikkelen.


De clubvrijwilligers

De terreinverzorgers

Telkens weer kunnen we rekenen op Dieter Clarysse, Luc Clarysse en Johan Florquin die de velden wedstrijdklaar maken, de terreinen en kleedkamers piekfijn houden, enzovoort.De scheidsrechters

Een groot aantal van onze scheidsrechters zijn aangesloten bij de KBVB.
Daarnaast staa
n volgende jeugdscheidsrechters steeds paraat om de wedstrijd in goede banen te leiden: Johnny Beernaert, Marcel Waeytens, Didier Bogaert, Dieter Clarysse en Kenny Baekelandt.
Onze back-up gelegenheidsscheidsrechters zijn Frederik Hanssens en Pedro Beaumon.
Zoals eerder vermeld, vinden we fairplay heel belangrijk en respecteren daarom steeds de beslissingen van de scheidsrechters.

Kantine 't Olympicske

Tine Vanheule en Wendy Vanhoutte zijn onze vaste waarden in de kantine.

Je kan het clubleven op en naast het veld volgen via de facebook-pagina 't Olympicske.


Dr. Dirk Callens